Kontakti

Sazinies ar mums:

+371 64707634
info@patastrenci.lv

Uz sākumu

PATA Strenči birojs

“Silvas Lejas”, Silva,

Launkalnes pagasts,

Smiltenes novads,

LV-4729

Nekustamo īpašumu
iegāde

Andris Krastiņš
+371 29249106
andris.krastins@patastrenci.lv

Cirsmu un apaļkoku iegāde, mežizstrādes pakalpojumi

Justīne Kuimete
+371 25666005
apsaimniekosana@pata.lv

Meža
atjaunošana

Agris Ustups
+371 29482931
agris.ustups@patastrenci.lv

AS PATA Strenči

Juridiskā adrese: "Silvas Lejas", Silva,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4729
Reģ. Nr.: 40003009124
PVN: LV 40003009124
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050000699662

PATA Strenči – stabils uzņēmums ar vairāk nekā 70 gadu pieredzi mežsaimniecībā.

Vairāk par PATA Strenči