Cirsmu iepirkšana

Pērkam cirsmas izstrādes un nocirsto koku realizācijas tiesības visā Latvijas teritorijā.

Lai sagatavotu piedāvājumu, meža īpašniekam nepieciešams nodrošināt sekojošu informāciju:

  1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
  2. Cirsmas skice un/vai nogabalu plāns;
  3. Cirsmu vērtējums (ja iespējams).

Lai noslēgtu Cirsmu pirkuma līgumu, īpašniekam jānodrošina sekojoši dokumenti:

  1. Ciršanas apliecinājums;
  2. Iestigotās cirsmas skice;
  3. Īpašnieka bankas konts;
  4. Pilnvaras kopija (ja persona ir pilnvarota noslēgt darījumu);
  5. Cirsmas pirkšanas apliecinošs dokuments (ja cirsma nopirkta).

Sazinieties ar mums »