Par mūsu klientu var kļūt ikviens

Neatkarīgi no īpašuma platības, meža vecuma un audzes sastāva, nodrošinām augstu mežsaimniecisko darbu izpildes kvalitāti. Tāpat sniedzam arī jaunāko informāciju par tirgus tendencēm, neatkarīgu un korektu nozāģētās koksnes uzmērīšanu, drošu un pārskatāmu darījumu, kā arī garantētu un ātru apmaksu.

Pilns meža un resursu pārvaldības cikls

Nodrošinām efektīvu un ilgtspējīgu resursu pārvaldību, lai meži būtu kopti un ar augstāko dabas un finansiālo vērtību ilgtermiņā.