Aktualitātes

Uzņēmuma juridiskā nosaukuma maiņa

2003.gadā SIA “PATA” kļuva par lielāko AS “Strenču mežrūpniecības saimniecība” kapitāldaļu turētāju. Lai nodrošinātu vēl labāku mūsu kvalitātes atpazīstamību klientu vidū, 2017.gada 23.maijā tika veikta uzņēmuma juridiskā nosaukuma maiņa no AS “Strenču mežrūpniecības saimniecība” uz AS “PATA Strenči”.

Paša uzņēmuma struktūrā un darbības virzienos nekādas izmaiņas nav notikušas – esam un būsim tā pati uzticamā komanda!

Uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi, izmaiņas veiktas vienīgi tā nosaukumā:

Akciju sabiedrība “PATA Strenči”
PVN reģ. Nr.LV40003009124
“Silvas Lejas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
AS “SEB banka”, UNLALV2X
LV58UNLA0050000699662

Tālr.: +371 6470 7634
e-pasts: info@patastrenci.lv